Venüs Retrosu Nedir? Neler Yapmalıyız?

Bu coğrafyanın kadınlarında, kendine ve başkalarına değer verip sevme konusunda kırılganlık hakimdir. Bazen de, sevgiyi başka duygularla karıştırırız ve Venüs’ün halleri arasında gidip geliriz. Venüs retro'ya girince ise... Dengeler hepten şaşar...

Venüs Retrosu Nedir? Neler Yapmalıyız?

Venüs’ü aşk ve uyum gezegeni olarak biliriz. Büyük ölçüde böyledir. Venüs, beşeri aşkı anlatır deriz ama, özünde, kişinin kendine ve başkalarına verdiği değeri anlatır. Bunların yanında, sanat, uyum, para ve bereketi de. Astrolojik haritalarda Venüs'ün konumu, bireyin bu alanlarda nasıl olduğunu, nelerle karşılaşacabileceğini ve nelere dikkat etmesi gerektiğini gösterir.

Venüs dişil bir etkidir. Nasıl yeryüzünde kadın değişken ise, gökyüzünde de Venüs değişkendir. Temas kurduğu şeye göre halleri değişir ve hepsinin kendine göre özel anlamları vardır.

Venüs’ün Dört Hali:

Bu coğrafyanın kadınlarında, kendine ve başkalarına değer verip sevme konusunda çekingenlik, kırılganlık ve bazen de boşvermişlik hakimdir. Bazen de, sevgiyi başka duygularla karıştırırız. Yani çoğumuz, hayatımız boyunca, Venüs’ün dört hali arasında arasında gidip gelir, savrulur dururuz.  

Derler ki, aşk ve para yeryüzündeki savaşların nedenidir. Bunun üstüne şu soruyu soranlarınız olacaktır: "Venüs sevgi, sanat, uyum, bolluk bereket gibi güzel şeyleri temsil ediyor ise, nasıl olur da savaş sebebi olur?" Bu sorunun yanıtı, Venüs’ün hallerinde gizlidir.

Bugün ya da geçmişte yaşadığınız sevgi ilişkilerine, yahut para/bolluk ile ilişkinize baktığınıda Venüs'ün dört halini şu ya da bu şekilde yaşadğınızı görürsünüz. Değer duygumuz, kalıcı yahut geçici olsun, bu kutupları deneyimler.

Uyum (Harmonia): Kendi duygularımız, bedenimiz başta olmak üzere, çevremizdeki herkes ve her şey ile olan uyumlu ilişkimiz.

Tutku/ Aşk (Eros): Sevginin bir üst oktavı olarak, adanmış ve sahiplenici beşeri aşk.

Korku/Fobi (Phobos) : Reddedilme, sevilmeme, değersizlik, yalnızlık ve kaybetme korkularımız. Fakir kalma korkumuz.

Şiddet / Öfke (Deimos): Aşkın karanlık yüzü. Sevgiye karşılık alınmadığında ya da parasal sıkıntılar olduğunda yaşanan şiddet ve yaşatılan yıkım. Kendini sevemeyenin kendine zarar vermek istemesi. Pire için yorgan yakmak.

Venüs’ün Gökyüzünde Görünme Halleri:

Güneş ile Venüs’ün uzay boşluğunda birbirine göre aldığı özel konumlar vardır.

AFRODİT VENÜS: Bazen Venüs, Güneş battıktan hemen sonra, batı ufkuna yakın parlar. Bu pozisyondaki Venüs,  “Afrodit Venüs” olarak adlandırılır. Venüs’ün “akşam yıldızı” olduğu günler, hem sevgi, hem de para ve değer duygusu kaynaklı konularda işlerin daha kolay aktığı günlerdir.

KAVUŞUM: İkinci pozisyon, Güneş ve Venüs’ün kavuşmasıdır. Bu kavuşum, yerine göre tatlı ve uğurlu bir zaman kalitesini yansıtır. Tıpkı göksel eril ve dişinin kavuşması ve dünyaya uyumlu enerjiler yayması gibidir. Ama bazen de, göksel eril güç (Güneş), dişil gücün (Venüs) ışığını kapatır. Bu pozisyona “Nemesis” denir ki kelime anlamı “Hak Ettiğini Vermek”dir... Dişil güç, dünyadan sevgi dolu etkisini çekince, yapıp ettiklerinizle baş başa kalırsınız. Eğer yapıp ettikleriniz iyi ise, ödüllerinizi alırsınız. Ama eğer kul hakkı yediyseniz ve kalp kırdıysanız, bunlar karşınıza bir bir gelirler ve hak ettiğinizi size gösterir ve yaşatırlar. Erkeğin güçlü ve kadının güçsüz konumda olduğu ilişkiler yaşanır. Varolan dinamiklerin değiştiği bir dönemdir. Değer belirleme problemleri olur. İlişkiler sorgulanır. Maddi kaynakların değerleriyle ilgili, yani para piyasalarında veya alışverişte değer belirleme zorlukları, fiyat oynamaları ve yatırımcıların portföylerinde yapacakları ani değişiklikleriyle paranın yön değiştirmesini de getirir. Fiyatlar ve para/menkul/gayrimenkul piyasaları dalgalanır.

LUCİFER VENÜS: Üçüncü pozisyon ise, Venüs’ün “sabah yıldızı” olarak, güneş doğmadan hemen önce,  doğu ufkunda parladığı günlerdir. Bu pozisyondaki Venüs “Lucifer Venüs”dür. Lucifer’in kelime anlamı her ne kadar “Işık Getiren” olsa da, yanıltıcı bir şekilde, Şeytan’a verilen isimlerden biridir. Hatta güncel bir TV dizisinde, dünyaya bedenlenmiş bir karakter olarak yer alan Şeytan’ın adı ve soyadı Lucifer Morningstar (sabah yıldızı)’dır. Venüs’ün sabah yıldızı olduğu dönemler, aşk, sevgi, uyum ve bolluk/bereketin kolaylıkla akmadığı günlerdir.

Yazımı buraya kadar okuyan sevgili okurlarım: bilmem siz de benimle aynı fikirde misiniz... Her ne kadar teknik terim olarak bu kelimeyi kullanmak durumunda olsam da, bilirim ki bizim Lucifer’in getireceği ışığa ihtiyacımız yoktur; o ışık zaten yanıltıcı, yanlış, manipülatiftir ve bizi sınamaktadır. Şeytan bize “Karanlıkta kalınca, bakalım kime gidecekler?” diye, cazip bir ışık sunmaktadır, zira onun görevi kıyamete kadar insanı yanıltmak ve İlahi olandan uzak tutmaktır. Ama bizim ışığımız ondan değil, daha yüce bir yerden, Alemlerin Rabbi’nden gelir. Lucifer Venüs günlerini, bu bağlamda, yanılmalara ve yoldan sapmalara açık olabileceğimiz günler olarak dikkatle yaşayalım.

Zamanın Kalitesi: Gökyüzünde Neler Var?

Şimdi, sevgili okuyucum, bu kadar teknik bilgiden sonra, şu an içinde bulunduğumuz zaman kalitesini anlamaya çalışalım:

Oğlak Burcu’ndaki Venüs, pembe terlikli, tatlı bir genç kız olmaktan çok uzaktır. Venüs’ün Oğlak hali, hayli olgun, akıllı, stratejik, gerçek bilgiyi arayan, duygu ve dürtülerden uzak bir haldir. Maneviyattan ziyade maddiyat odaklıdır. Menfaat ilişkileri kurar. Duygudan çok para odaklıdır.

Venüs retro olduğunda ise (19 Aralık 2021- 29 Ocak 2022 tarihleri arasında), karşımıza geçmişe dair, özellikle para ve menfaat ilişkilerimizde yaptığımız hataları, kapanmamış hesaplarımızı getirir. “Haydi geçmişine bir bak ve onunla hesaplaş” der. Bazen bir detay, bazen bir huy değişikliği, bazen bir kelime veya duygu ile, geçmişte kalmış ilişkilerimizin benzerleri puzzle parçaları gibi karşımıza çıkabilir. Helalleşemeden, vedalaşamadan ayrılmak zorunda kaldığımız kişilerle paylaşım yapma fırsatı önümüze gelebilir. Bunları farketmek ve gerekiyorsa bağ kesmek için elverişli dönemlerdir. Bazen de bilerek ya da bilmeyerek kapatmadığımız bir borç, kredi ya da yeterince mantıklı olmayan bir yatırım kendini bize tatsızca hatırlatabilir. Menfaat üzerine kurulmuş ilişkilerin sorgulanacağı, belki de sonlanacağı bir dönem de olabilir.

Var olan başka göksel etkiler ile, çeşitli alanlarda zorlanmalarımız olabilir: Aldatma/aldanmalar, gel-git’li ruh halleriyle duygu incinmeleri, hayal kırıklıkları, ani ego/kibir patlamaları, öfke ve intikam duyguları... Piyasaların ve maddi kaynaklarımızın bu durumdan etkilenmesi...

11-12 Ocak 2022 tarihlerinde Venüs, hem retro, hem de Nemesis posizyonunda idi. Yani sevginin, merhametin dünyaya ulaşamadığı günler. Bilmem sizler de bu etkiyi hissettiniz miydi, ama intihar eden doktor adayı oğlumuz ve eski nişanlısı tarafından katledilen avukat kızımızın haberleri, bize kişinin gerek kendisine, gerekse sevdiğine verdiği değerin iyice azaldığı günlerin tezahürü olarak ne yazıktır ki, etki etti. Ve umuyorum ki Nemesis hareketi, kelime anlamı gibi “hak edilenin verildiği” günlerin başlangıcı olsun, ödenmesi gereken bedeller ödensin, haklıya da hakkı teslim edilsin.

13 Ocak’tan itibaren ise Venüs, sabah yıldızı konumuna geçecek ve çok uzun bir süre (22 Ekim’e kadar) bu şekilde seyir edecek. Bir süre retroda kalacak, sonra zodyak’taki turuna devam edecek ama Ekim 2022 sonuna kadar hep sabah doğacak ve Güneş’in arkasında kalacak. Erkek gücün dişi güç üzerindeki baskısı, olayların en beklemediğimiz noktalara evrilmesi, sahte bilgiler, sahtekarlıklar, skandallar, panik yaratacak konular, ve bizi dürtüsel hareket etmeye zorlayacak çeşitli tezahürler olabilir.

Neler Yapmalıyız?

Çok da parlak olmayan bu etkiler altında, bize umut ışığı olabilecek günler ve yapılabilecek şeyler de, elbette, var:

Öncelikler 13-21 Ocak günlerini çok iyi değerlendirmenizi öneririm. Jüpiter, bu dönemde Fomalhaut yıldızı ile kavuşumda olacak. Bu kavuşum, 12 yılda bir gerçekleşir. Dolayısı ile nadir rastlanan günlerdir. Fomalhaut, Cebrail (A.S), Mekke ve Kudüs’ü de temsil eden bir yıldızdır. Doğru yapanı ödüllendiren, yanlış yapanı cezalandıran bir etki verir. Dolayısı ile, bu 9 günlük dönemde hayır işlerimizi, ibadet ve dualarımızı yoğunlaştırarak manevi fayda sağlayabilme ve arınabilme imkanını bizlere sunabilir. Sadakanın arındırıcı ve def-i bela gücü adına, ihtiyacı olan herkese, özellikle yetimlere, yetimhanelere el verilmesine yoğunlaşmak faydalı olacaktır.

İkinci olarak da, daha önce burada yayınladığım “Yıldızlara Bakarak Kendi Esmanı Bulabilir misin?”başlıklı yazımda anlattığım gibi, Venüs esmanızı bu konuda bilgili bir astroloğa hesaplattırıp, bu esmayı kendi haritanıza uygun sayı ve günlerde zikredip auranıza yükleyerek, Venüs’ün zararlı etkilerinden korunabilirsiniz. Yazıyı tekrar okumak için tıklayınız: Yıldızlara Bakarak Kendi Esma'nı Bulabilir Misin? - Kişisel Gelişim Portalı (nefes21.com)

Bu etkileri okumak sizleri ümitsizliğe boğmuş ve içinizi daraltmış olabilir. Belki de bunları halen birebir yaşamaktasınız. Ama şunu hep hatırlayın ki sevgili okuyucum, “özellikle bu dönemde, doğru bilgi her şeyden önemlidir.” Günlerin ne getirebileceğini, ruh halimizin ne zaman nasıl olacağını bilebilirsek, tabağımıza konan yemeği yiyip yemeyeceğimize, yiyeceksek nasıl yiyeceğimize karar verebiliriz. Kim bilir, belki o yemeği alıp, içine başka şeyler katarak başka bir şeye dönüştürürüz, ya da ihtiyacı olanlarla paylaşırız.

Tıpkı bir kadının değişken halleri gibi, gökyüzü hareketleriyle değişen hallerimizi bilelim, fark edelim ve yapabileceklerimizi yapmaya gayret edelim. Gün olur ki bu farkediş, ilacımız olur.

Sevgilerimle

En güncel gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!