Üyelik Sözleşmesi

KULLANIM KOŞULLARI SÖZLEŞMESİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yasaları uyarınca MŞ 21792 kayıt numarası ile tescil edilmiş olan Bülent Gardiyanoğlu Reklam Medya Prodüksiyon Ltd.  (bundan böyle “Nefes 21”, "Bizim" veya “Biz”) size (bundan böyle “Siz” veya “Hizmet alan”) nefes21.com web sayfasından internet üzerinden ücretsiz olarak kişisel gelişim ve/veya meditasyon içerikli söyleşi ve/veya podcast ve sair benzeri hizmetlere (bundan böyle "İçerik") erişmenizi sağlayan dijital bir hizmet sunmaktadır. Hesap açarak İçerik'i veya Nefes 21'in sağladığı Hizmet'i veya herhangi bir özelliği veya işlevi kullanarak, Nefes 21 ile bağlayıcı bir sözleşme yapmış sayılırsınız ve bu Kullanım Koşullarını ve bu koşullara uymayı kabul etmiş sayılırsınız. Ayrıca bu suretle Nefes 21'in, kişisel verilerinizi Nefes 21 Gizlilik Politikası'na uygun olarak işleyeceğini onaylamış ve kabul etmiş bulunmaktasınız.

Bu Kullanım Koşulları, Hizmet'in hangi koşullarda tarafınıza sunulduğunu düzenler ve üzerinde önceden mutabık kalınan şart ve koşulların yerine geçer. Bu hizmete erişmek ve Hizmet'i kullanmak için bu şartları kabul etmeniz gerekmektedir. Bu şartları kabul ederek, buradaki herhangi bir hükme aykırı hareket etmeniz halinde, Nefes 21'in ön bildirimde bulunmaksızın her zaman bu sözleşmeyi feshedebileceğini veya Hizmet'e erişiminizi askıya alabileceğini kabul etmiş sayılırsınız. Koşulları kabul etmemeniz halinde (aşağıda açıklandığı üzere) Hizmeti kullanmanız ve Nefes 21 tarafından sağlanan herhangi bir İçerik'e erişmeniz veya bu İçerik'i kullanmanız mümkün olmayacaktır.

Bununla beraber, belirli bir yarışmanın kuralları, eklenti hizmetler ve diğer faaliyetler ya da birtakım ek içerikler için uygulanan ek hükümler, ya da Hizmet üzerinden erişilebilecek farklı üyelik planları, ürün ve yazılımlar gibi Hizmet'in belirli hususlarına ilişkin olarak birtakım tamamlayıcı kullanım koşulları uygulanabilir. Tamamlayıcı hüküm ve koşulların uygulandığı durumlarda, bunlar, ilgili oldukları faaliyet ve ürünlerle bağlantılı olarak Size açıklanır. Nefes 21 tarafından sağlanacak ek şart ve koşullar, bu Kullanım Koşullarına ek olacak ve ihtilaf halinde Kullanım Koşulları'na göre öncelikli olarak uygulanacaktır.

Bu Kullanım Koşulları, Nefes 21 Gizlilik Politikası ve her türlü ek ve/veya tamamlayıcı şart ve koşullar bundan böyle birlikte "Şartlar" olarak anılacaktır.

Şartlar'ın yürürlükte bulunan güncel versiyonlarına Nefes 21'in internet sitesinden her zaman ulaşabilirsiniz.

 

 1. Yaş Sınırı ve Yeterlilik
  • Şartları kabul etmek ve hesap oluşturmak veya Nefes 21 ile bir üyelik planı oluşturmak için,
 • En az on sekiz (18) yaşında olmak
 • Zihinsel sağlığı yerinde olmak
 • Hizmet'in sunulduğu ülkede ikamet ediyor olmak; ve

 

 • Ayrıca hesap açarken Nefes 21’e kendiniz hakkınızda doğru bilgileri vermeli, doğru iletişim bilgileri sağlamalısınız. Nefes 21’e üye olabilmeniz için bu doğru bilgileri sağlamalısınız.
 1. Hizmet
 • Nefes 21, bir Üye olarak Size, Nefes 21 bünyesinde bulunan kişisel gelişim ve/veya meditasyon alanında söyleşi ve/veya podcast ve sair benzeri dijital hizmetleri sunar. Nefes 21, kullanıcı deneyiminizi daha da geliştirmek ve zenginleştirmek için kamuya açık veya kapalı olabilen farklı türde sosyal medya forumlarına erişim de sunabilir. Herhangi bir ek şartta veya Nefes 21 tarafından Size sunulan ve Sizin de kabul ettiğiniz bir üyelik planında aksi kararlaştırılmadıkça, Hizmet, yukarıda açıklandığı üzere, Şartlar'a uygun olarak yalnızca ticari olmayan kişisel amaçlar için kullanılabilir.
 • Nefes 21, Hizmet'i kullanabilmeniz için gerekli olan teknik gerekliliklerde zaman zaman değişiklikler yapma, iş ortaklarını değiştirme, bunlarda ekleme ve çıkarma yapma haklarını saklı tutar. Nefes 21, Hizmet'i kullanımınızı sınırlayabilecek değişiklikleri e-posta yoluyla veya Hizmet üzerinden anlık bildirimler ile Size bildirmek konusunda azami çabayı sarf edecektir. Ancak, Nefes 21, Size ön bildirimde bulunmaksızın, iş ortaklarında ekleme veya çıkarma yapma hakkını her zaman için saklı tutar.
 1. Üyelik Planları
 • Nefes 21, kendi takdirine bağlı olarak, Hizmet'i farklı üyelik planları aracılığıyla sunma hakkını saklı tutar ve söz konusu planlar bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla şunları içerir: tanıtıcı planlar, üçüncü taraflarca sağlanan (veya bir araya getirilen) planlar, eşzamanlı sunulan yayınların sayısına dayanan planlar veya İçerik'e getirilen sınırlamalara dayanan planlar.
 • Nefes 21, kendi takdirine bağlı olarak, yeni planlar eklemek, mevcut planları kaldırmak veya zaman zaman bu üyelik planlarının özelliklerini veya işlevlerini değiştirme hakkını saklı tutar. Söz konusu değişikliğin mevcut bir üyelik planını, Üye'nin zararına olacak şekilde esaslı bir biçimde etkilediği halde, Üye'ye bilgi verilecek ve Kullanım Koşulları'nın 8. maddesi uyarınca Üye, Hizmet'i sonlandırma imkanına sahip olacaktır.
 • Bir üyelik planı kapsamında sunulan eşzamanlı yayınlar, kaydolduğunuz üyelik planının türüne bağlıdır ve ayrıca kabul ettiğiniz ek hüküm ve şartlarda detaylı olarak belirtilecektir.
 1. İçerik Filtreleri
 • Önceden yüklenmiş İçerik filtreleri, "Çocuk modu" veya benzer diğer filtreler gibi, isteğe bağlı bir fonksiyon olarak zaman zaman kullanıcıya sunulabilmektedir. Nefes 21'in yaş sınırı gibi amaçlar için kullandığı İçerik'teki her bir başlığa ait üst veri, Nefes 21 veya iş ortakları tarafından sağlanmaktadır. Bu nedenle Nefes 21, bu tür üst verilere dayanan filtrelerin kişisel zevkinize uygun olacağını garanti etmez ve buna ilişkin sorumluluk kabul etmez. Ayrıca, Nefes 21 bu filtrelerin tümüyle doğru olduğunu veya istenen şekilde ilgili olmayan tüm İçerik'i kesin olarak filtreleyeceğini garanti etmez. Bir filtre kişisel zevkinize uygun değil ise lütfen filtreyi kullanmayı derhal bırakın ve Nefes 21'in internet sitesi üzerinden Nefes 21 ile irtibata geçerek, beklentilerinizi karşılayabilmek adına Hizmet'i ve filtreyi nasıl geliştirebileceğimizi bize bildirin. Nefes 21, kullandığınız filtreler ışığında İçerik'in uygunsuz veya elverişsiz olduğuna veya İçerik'te bir ihlalin veya başka kanuna aykırılıkların bulunduğuna dair şüphelerinize ilişkin geri bildirimlerinizi memnuniyetle karşılar. Geri bildirimlerinize dayanarak Hizmet'imizi ve filtrelerimizi zamanla geliştirebiliriz.

 

 1. Fikri Mülkiyet Hakları
  • Hizmet ve Hizmet'i oluşturan fikri haklar koruma altında olup bunlar Bize ve lisans verenlerimiz ve lisans verdiğimiz kişilere aittir ve ayrıca Hizmet ile içeriğinde yer alan tüm yazılı, görsel veya sesli dokümanlar, tüm markalar, hizmet markaları, ticaret unvanları ve ayırt edici işaretler de yine Biz ve lisans verenlerimiz ve lisans verdiğimiz kişiler ile bağlı kuruluşları üzerine tescillidir. Tarafımızdan açıkça yazılı olarak rıza gösterilmedikçe, Hizmet'in hiçbir unsuru veya içeriği, Şartlar dahilinde Size sunulan Hizmet dışında farklı bir amaçla kullanılamaz. Hizmet'in Size ulaştırıldığı fiziki araçlar Size ait olabilir, ama Hizmet ve onu meydana getiren tüm unsurların fikri hakları tamamen ve sınırsız şekilde tarafımıza aittir. Hizmet dahilinde Size sunulan içerik ve unsurlar ile Hizmet'in kendisine ilişkin olarak Size hiçbir hak devredilmez veya herhangi bir sıfat bahşedilmez. Nefes 21’e ait veya Nefes 21’e lisanslı markaların Hizmet içinde yer alıyor olması, hiçbir şekilde, salt Hizmet'i kullanıyor olmanız sebebiyle, bu markalara ilişkin olarak Size bir lisanslama yapıldığı veya kulanım hakkı verildiği anlamında yorumlanamaz.

 

 1. İçerik ve Yazılım Lisansı
  • Hizmet İçerik'i, zaman zaman ve Hizmet'in sunulduğu farklı ülke ve bölgeler arasında farklılık gösterebilir. İçerik, Hizmet'e eriştiğinizde bulunduğunuz yere bağlı olarak da değişebilmektedir. Nefes 21, Hizmet'in veya Hizmet aracılığıyla erişilebilen içeriğin, ikamet ettiğiniz ülke dışında başka bir ülkede de bulunduğuna ilişkin bir taahhütte bulunmaz. Bulunduğunuz bölgede sunulan içerik hakkında bilgi için lütfen Nefes 21internet sitesini ziyaret edin. Nefes 21'in İçerik'te yapılan herhangi bir değişikliği Size bildirme yükümlülüğü altında olmadığını lütfen unutmayın.
  • Hizmet, tarafımıza ait veya tarafımıza lisanslı olan Hizmet yazılımı, içerik, görsel ögeler ve diğer malzemeden kullanım sırasında yararlanılmasını mümkün kılacak şeklinde yapılandırılmıştır. Size bu kapsamda sınırlı, geri alınabilir, münhasır olmayan ve devredilemez, sadece kendi kişisel kullanımınız için ve ticari amaçla kullanmama şartı ile, Hizmet yazılımı, içerik, görsel ögeler ve diğer malzemelere erişim ve kullanım hakkı tanımaktayız.
  • Siz veya Hesabınız aracılığıyla Hizmet'e erişmesine izin verdiğiniz kişilerin, Nefes 21’in açık ve yazılı izni olmaksızın veya yürürlükteki mevzuat açıkça izin vermedikçe, Hizmet'in hiçbir unsurunu veya içeriğini kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, değiştirmeyeceğini, bunlardan işlenme malzeme yaratmayacağını ve bunları başkalarına (üçüncü kişi web sitelerinde göstermek veya dağıtmak dahil ve bunlarla sınırlı olmamak kaydı ile) göstermeyeceğini, yayınlamayacağını, dağıtmayacağını, iletmeyeceğini, satmayacağını, kiralamayacağını, lisanslamayacağını, yaymayacağını ve ticari olsun ya da olmasın diğer bir şekilde yararlanmayacağını kabul, garanti ve taahhüt etmektesiniz.
  • Siz veya Hesabınız aracılığıyla Hizmet'e erişmesine izin verdiğiniz kişilerin (1) Hizmet içinde kullanılan içerik koruma düzenek ve dijital hak yönetim teknolojilerini geri dağıtmayacağını, çevresinden dolanmayacağını, işlemez hale getirmeyeceğini; (2) Hizmet'i, parçalarına ayırmayacağını, ters mühendislik uygulamayacağını veya bunu diğer bir şekilde okuyup anlaşılabilecek formatta dağıtmayacağını; (3) kimliklendirme, telif hakkı bilgisi veya mülkiyete dair diğer uyarıları kaldırmayacağını; veya (4) Hizmet'e hukuka aykırı veya yetkisiz şekilde ya da sanki Sizinle aramızda ürün, hizmet ve markalarımıza dair bir işbirliği varmış görüntüsü yaratacak şekilde erişmeyeceğini kabul, garanti ve taahhüt etmektesiniz.
  • Madde 10 hükümleri Hizmet'e erişimi olan herkes için geçerlidir.

 

 1. Üçüncü Taraflara Ait İçerik ve Linkler
  • Hizmet ile web sitemizde veya Hizmet'in içinde ya da dışında Nefes 21 tarafından oluşturulmuş olan diğer platformlarda, üçüncü taraflarca meydana getirilmiş harici hiperlinkler ve/veya diğer unsurların görünüyor olması, buralarda yer alan üçüncü kişilere ait kendi web siteleri veya sosyal medya platformlarında ifade edilen düşünce ve görüşlerin Nefes 21 veya iştirakleri tarafından benimsendiği veya tavsiye edildiği anlamında yorumlanamaz. Nefes 21, söz konusu üçüncü taraf web sitelerinde yer alan içeriğin doğruluğunu, uygunluğunu veya kalitesini teyit etmez, bunları önermez ve herhangi bir şekilde bunlarla ilgili sorumluluk almaz. Öte yandan, üçüncü taraf web sitelerinde veya sosyal medya platformlarında sunulan, önerilen, reklam ve tanıtımı yapılan ürün ve hizmetlerin belirtildiği şekilde ve kalitede temin edilmesi de Nefes 21’in sorumluluğunda değildir. Böylelikle, Nefes 21, üçüncü taraf web sitelerinde veya sosyal medya platformlarında yer alan içerik ile alakalı veya sorumlu olmadığından; Nefes 21, hiperlink verilmiş olan söz konusu üçüncü taraf web siteleri ve sosyal medya platformlarına konan, gösterilen, buralarda dağıtılan veya ticaret mevkiine konan içerik sebebiyle meydana gelen doğrudan veya dolaylı zararlardan, ihmal, kusur, sözleşme ihlali, kişilik haklarına saldırı, telif ve diğer fikri hakların ihlali nedeniyle oluşan her türlü kayıplardan dolayı hiçbir şekilde sorumluluk taşımaz.
  • Hizmet, üçüncü taraf servisleri ve içeriğini barındırabilir, bunlara entegre olabilir veya bunlar aracılığı ile sunulabilir. Nefes 21’in bu üçüncü taraf servisleri ve içeriğini denetlememektedir. Bu sebeple, söz konusu üçüncü taraf servis ve içeriğine ilişkin olarak Size sunulan sözleşmeleri ve kulanım şartlarını çok dikkatli okumanız ve değerlendirmenizi tavsiye ederiz.

 

 1. Süre ve Fesih
  • Nefes 21'de hesap oluşturduktan ve bir Üyelik planı kapsamında üye olduktan itibaren, Nefes 21 üyeliğiniz, Siz veya Nefes 21 tarafından sonlandırılana kadar devam edecektir.
  • Nefes 21’e ulaşarak üyeliğinizi sonlandırmanız mümkündür.
  • Bu kullanım şartlarında belirtilen Nefes 21'in fesih haklarına ek olarak, Nefes 21'in, Sizin (veya Hizmet'e erişmesine izin verdiğiniz kişilerin) Şartlar'ı veya yürürlükteki yasaları, kuralları veya düzenlemeleri ihlal ettiğinize dair şüpheleri varsa, Nefes 21, Hizmet'i kullanımınızı sona erdirme veya sınırlama hakkına sahiptir. Bu, Hizmet'i hileli bir şekilde veya Nefes 21 veya üçüncü bir tarafa zarar verecek şekilde kullandığınız hallerde de geçerlidir.

 

 1. Nefes 21'in hakları ve yükümlülükleri
  • Verilen Hizmet'in bir parçası olarak, Nefes 21, e-mail, telefon, SMS, MMS yolu ile ya da doğrudan Hizmet üzerinden Size ulaşarak, Hizmet'in işlevleri ve İçerik'i hakkında bilgilendirme yapabilir. Uygulanabildiği ölçüde ve sizinle iletişim kurulmasını reddetmediğiniz sürece, Nefes 21 ayrıca e-mail, telefon, SMS, MMS yolu ile ya da doğrudan Hizmet üzerinden Size ulaşarak, promosyonlar veya Hizmet ile ilgili benzeri faaliyet, ürünler ve etkinlikler hakkında bilgilendirme yapabilir.
  • Ayrıca kabul ettiğiniz takdirde, Nefes 21, üçüncü taraf sosyal medya platformları gibi diğer iletişim araçları vasıtasıyla Sizinle irtibata geçebilir.
  • Nefes 21 ve Üye arasındaki tüm iletişim, Nefes 21’in Gizlilik Politikası’na uygun olarak yürütülür.
  • Nefes 21, mobil iletişim hatlarında veya internet servis sağlayıcıların hizmetlerinde yaşanabilecek kesintilerden sorumlu değildir.
  • Hizmet, haftanın 7 (yedi) günü kesintisiz olarak verilir. Ancak, Nefes 21, Hizmet'in her zaman kesintisiz ve hatasız sürdürülebileceği garantisi vermez. Hizmet'i etkileyen aksaklık veya kesintiler meydana geldiğinde, Nefes 21’e bunları düzeltme olanağı verilir ve bunlar sözleşmenin, yani Şartlar'ın ihlali sayılmaz. Aynı şekilde, Nefes 21, makul sebeplerle, mesela, bakım ve iyileştirme çalışmaları çerçevesinde Hizmet'i durdurabilir.
  • Nefes 21, internet kesintisi, hız düşüklüğü veya Üye'nin kullanmakta olduğu internet hizmetindeki diğer aksaklıklardan dolayı Hizmet'in sunumunda yaşanan hata ve kesintilerden sorumlu olmayacaktır. Ayrıca Nefes 21, makul bir çerçevede, kendi kontrolü dışında sayılan tabii afet, savaş, terör olayları, hükümet kısıtlamaları, grev, lokavt, işçi kıtlığı, ticari ihtilaf, yangın, patlama, sel veya diğer doğal olaylar ya da herhangi diğer bir mücbir sebepten dolayı Hizmet'i işbu Şartlar kapsamında gereği gibi sunamamaktan dolayı sorumlu tutulamaz.
  • Nefes 21, Şartlar çerçevesinde sahip olduğu hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen üçüncü taraflara devredebilir. Nefes 21, yine, bu Şartlar çerçevesindeki yükümlülüklerini, atayacağı yükleniciler aracılığı ile de yerine getirebilir. Kişisel verilerinizin işlenmesini etkileyebilecek bu tür değişikliklerin vukuunda, Nefes 21Gizlilik Politikası’na göre hareket edilir.
  • Nefes 21, kendi takdirine bağlı olarak, Şartlar'da değişiklik yapabilir. Nefes 21'in Şartlar'da sizi olumsuz etkileyecek esaslı değişiklikler yaptığı durumda, bu durum, değişikliklerin yürürlüğe girmesinden en az otuz (30) gün önce, Hizmet üzerinden bildirimde bulunularak, e-posta, SMS veya Hizmet vasıtasıyla anlık bildirim yollanılarak Size duyurulur. Değişikliklere ilişkin olarak bazı hallerde açık rızanızı isteyeceğiz, bazı hallerde ise Sizi önceden bilgilendireceğiz ve Hizmet'i kullanmaya devam etmeniz, değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelecektir. Bu sebeple bizden gelen bildirim veya mesajları dikkatlice okumanız önem arz etmektedir. Şartlar'da yapılan güncellemeler ve değişiklikler nedeniyle Hizmet'i kullanmayı bırakmak istediğiniz halde, öngörülen talimatlara uyarak üyeliğinizi dilediğiniz zaman sonlandırabilirsiniz.

 

 1. Hizmet Alanın hak ve yükümlülükleri
  • Yürürlükte bulunan ek koşullarda aksi belirtilmedikçe, hizmet alan, sadece kişisel kullanımı için kişisel gelişim ve/veya meditasyon içerikli söyleşi, ve/veya podcast, ve benzeri hizmetlerden ve/veya  Hizmet'e dahil olan İçerik'ten faydalanabilir. Hizmet'in kullanıcıları, İçerik’te bulunan Hizmet’i alanlarda başkalarına dinletemez ve/veya izletemez ve/veya başkaları ile herhangi bir şekilde paylaşamaz ve/veya kayıt alamaz. Hesap bilgileriniz (giriş bilgileri dahil ancak bununla sınırlı olmamak kaydıyla) kişiseldir ve başkaları ile paylaşılamaz.
  • Üye, Hizmet İçerik'inin kopyalanmasını engellemek için getirilen teknik veya diğer engelleri aşamaz veya aşma girişimlerinde bulunamaz; Hizmet'e dahil olan tüm içeriği, kendi kişisel kullanımı için dahi olsa, kısmen veya bir bütün olarak kopyalayamaz.
  • Hizmet'e erişiminizin ve Hizmet kullanımınızın Şartlar'a uygun olduğunu onaylamakta ve kabul etmektesiniz. Ayrıca, Hesabınız üzerinden Hizmet'e erişime izin verdiğiniz herkesin Hizmet'i Şartlar'a uygun olarak kullandığını da kabul etmektesiniz. Herhangi bir kullanıcının Hizmet'e erişimine Şartlar'a uygun olarak yalnızca Siz izin verebilirsiniz.
  • Hesap açarken ve sonradan verdiğiniz bilgiler ile Nefes 21’e bildirdiğiniz, e-posta adresiniz de dahil, tüm kişisel bilgilerinizin doğruluğundan sorumlusunuz. Vermiş olduğu bilgilerde, özellikle de e-mail adresinizde, sonradan meydana gelen değişiklikleri de Nefes 21’e bildirmekle sorumlusunuz. Nefes 21’in bildirmiş olduğunuz e-posta adresine göndereceği elektronik postaları, gönderimi takip eden 2 (iki) gün içerisinde almış olduğunuz kabul edilir.
  • Hesabınızın kontrolünden sorumlu olup, Hizmet'e uygunsuz erişime müsaade etmemek ve Hizmet almaya devam ettiği sürece şifrenizi ve kişiye özel detaylarınızı kimse ile paylaşmamakla sorumlusunuz.
  • Hizmet alanlar, Nefes 21 ile bağlantılı olabilecek forumlarda içerik ile ilgili yorum yapacakları zaman yürürlükteki yasalara uygun hareket etmeli, ifadelerinde başkalarına karşı saygılı olmalı, ayrımcı, gereksiz yere saldırgan veya kabul edilemez ifadelerden kaçınmalıdır. Hizmet alanalar, yine, fikri hakları başkalarına ait dokümanları paylaşmamak ve küçük düşürücü, cinsel suistimal ifade veya davet eden, nefret söylemi içeren ya da diğer bir şekilde hukuka aykırılık içeren paylaşımlarda bulunmamak zorundadır.
  • Hizmet alan, Nefes 21’in yazılı izni olmadıkça, Şartlar altında sahip olduğu hak ve yükümlülüklerini başkalarına devredemez.
  • Hizmet alan, Hizmet'i herhangi bir şekilde kesintiye uğratacak, zarar görmesine veya diğer türlü aksamasına sebep olacak şekilde kullanmamakla yükümlüdür. Size ait cihazlardan Nefes 21’e gelen elektronik iletişim ve içerikten Nefes 21 değil Siz sorumlu bulunmaktasınız; Hizmet'i, internet sitemizi ve Nefes 21 tarafından Hizmet'in içerisinde veya dışarısında sunulan forumları ve kendi cihazlarınızı sadece uygun ve hukuki amaçlar doğrultusunda kullanmak zorundasınız. Aynı şekilde, web sitesini sahtecilik amacıyla veya hukuka aykırı diğer bir amaçla bağlantılı olarak kullanmamak; web sitesine tarafınıza ait olmayan, illegal, saldırgan (müstehcen, ırkçı, nefret söylemi, fiziki şiddet dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere), yanıltıcı, suistimal edici, kabul edilemez, taciz edici, iftira ve hakaret içeren, müstehcen, pornografik ve fikri hakları, markaları, gizlilik yükümlülüklerini, özel hayatı ya da kişiye özel hak ve bilgileri ihlal eden veya diğer bir şekilde üçüncü kişilere zarar veren malzemeyi göndermemek, kullanmamak ve tekrar kullanmaya çalışmamakla sorumlusunuz.
  • Hizmet alan, bu sözleşmenin ekinde yer alan ve APP Nefes Çalışmalarına ilişkin uyarı ve açıklamaları dikkatlice okuduğunu ve bu uyarı ve açıklamalara uyulmaması halinde Nefes 21’in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul eder.
  • Hizmet alan, İçerik’te bulunan hizmetlerin tanı koyucu ve tedavi edici nitelikte olmadığını bildiğini, almış olduğu hizmetin kişisel gelişim, danışmanlık ve kişisel eğitim amaçlı olduğunu ve bunun bilinci ile bu hizmetleri satın aldığını kabul eder.
  • Hizmet alan, burada öğreneceği teknikleri ya da bilgileri kesinlikle diğer insanları manipüle edici ya da zarar verecek şekilde kullanmayacaktır.
  • Bireysel ya da ailevi oluşabilecek olumsuz durumlardan; bilgilerin doğru bir şekilde kullanılması ve bundan kendisinin ve ailelerinin zarar görmemesi adına tüm sorumluluk Hizmet alana aittir.
  • Hizmet Alan, kendi kişisel gelişimi ile ilgili olarak Nefes 21’in herhangi bir garanti vermediğini, gelişiminin kendi sorumluğunda olduğunu kabul ve beyan eder.
  • Hizmet'te, veya bazı kısımlarında, yanlışlık veya aksaklıklar bulmanız halinde, hesabınızda kayıtlı e-mail adresinizden http://www.nefes21.com internet sitesindeki iletişim formunu kullanarak Bizim'le temasa geçmenizi veya diğer bir vasıtayla Nefes 21’i bilgilendirmenizi ya da şikâyetinizi iletmenizi önemle bildiririz.
  • Hizmet'in Nefes 21'e atfedilebilir bir nedenden dolayı Şartlar'a uygun şekilde sunulmaması halinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti mevzuatı uyarınca yürürlükte olan Tüketicinin Korunmasına ilişkin yasalarda yer alan haklarınızı kullanabilirsiniz.
  • Hizmet alan, Hizmet'in içinde reşit olmayanlar için sakıncalı veya uygunsuz nitelikte İçerik'in de bulunduğunu bilmektedir. Dolayısıyla, İçerik filtresi (çocuk modu filtresi gibi) kullanmayı tercih edin veya etmeyin, reşit olmayanların, gözetiminiz dışında Hizmet'e girişine müsaade etmemeniz gerektiğini kabul etmektesiniz.
 2. Sözleşme tarafı
  • Hizmet, Şartlar çerçevesinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yasaları uyarınca M.Ş 21792 kayıt numarası ile tescil edilmiş olan Rüstem Ağa Sokak no.25/A, Küçük Kaymaklı/LEFKOŞA adresinde faaliyet gösteren Bülent Gardiyanoğlu Reklam Medya Prodüksiyon Ltd. tarafından sağlanır ve Size sunulur. Bizimle veya müşteri hizmetleri departmanımızla irtibata geçmek için “[email protected]”adresine e-posta gönderebilirsiniz.

 

 1. Muhtelif Hükümler
  • Hizmet, ticari amaçlar doğrultusunda kullanılmamak üzere sadece kişisel eğlence ve bilgi temini ile benzer diğer amaçlar için Size sunulmaktadır.
  • Şartlar, kanunlar ihtilafı kuralları saklı kalmak kaydıyla, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kanunlarına göre yorumlanır ve uygulanır. Ancak, başka bir ülkede yerleşik olmanız halinde, Şartlar, bulunduğunuz ülkenin emredici hukuk kurallarının Size tanıdığı tüketici haklarını sınırlamaz.
  • Nefes 21 ve hizmet alan arasında bir ihtilaf çıkması halinde, taraflar, öncelikle uzlaşma yoluyla ihtilafı gidermek için çaba göstereceklerdir. Tarafların uzlaşamaması halinde ise, ihtilaf, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mahkemeleri tarafından çözümlenecektir. Hizmet alan ayrıca, Kuzey Kıbrıs Türk  Cumhuriyeti Cumhuriyetindeki mevzuat uyarınca tahkime başvurma hakkına sahiptir.
  • Hizmet'ten veya Hizmet’in İçerik'inden veya Şartlar'dan memnun olmamanız halinde, sahip olduğunuz tek ve münhasır hak, Hizmet’e erişim ve kullanımınıza son vermenizdir.
  • Hizmet hakkında daha fazla bilgi almak için veya hesabınız ya da Hizmet'in özelliklerine ilişkin desteğe ihtiyacınız olması halinde, lütfen Bizimle “[email protected]”e-mail adresinden temasa geçiniz.

 

Son güncellenme tarihi: 17 Ağustos 2021

Bülent Gardiyanoğlu Reklam Medya Prodüksiyon Ltd.  

Bildirim !
Şu Anda 88 kişi bu sayfayı inceliyor.

Değerli ziyaretcimiz. Web sitemizi kullanmaya devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz. Sevgilerimizle Çerez Politikasını okumak için TIKLAYINIZ.