Kime Eğitimci Diyebiliriz?

Her birimiz geçmişte eğitim yıllarımıza ait anılar biriktirmişizdir. Unutamadığımız, öğretmenlerimiz olmuştur. Peki onları hatıralarımızda canlı tutan, en belirgin özellikleri neydi? Hiç düşündünüz mü?

Kime Eğitimci Diyebiliriz?

 •     
  Hayalimizdeki neslin yetişmesi...
  Her birimiz geçmişte eğitim yıllarımıza ait anılar biriktirmişizdir. Unutamadığımız, öğretmenlerimiz olmuştur. Peki onları hatıralarımızda canlı tutan, en belirgin özellikleri neydi? Hiç düşündünüz mü?
  Osho der ki; 
  “Sadece sevgi dolu bir bakış, bir insanın hayatını değiştirebilir.”
  Öyleyse öğrencisine değişimin kapılarını açacak olan bir eğitimcinin en önemli özelliği, sevgi ile yola çıkmak ve sevgi ile yolda kalmaktır diyebiliriz aslında. Bu ön kabul ile umudumuzu yeşertecek nesli yetiştirirken, Onların var olan kaynaklarını nasıl aktif hale getirebiliriz? Onları gelişime nasıl açabiliriz? Onların değişimlerine nasıl yol arkadaşlığı yapabiliriz?  Eğitimcinin en önemli sorumluluklarından birisi bu olsa gerek. Biliyoruz ki fayda eylemden gelir. Dolayısı ile bir eğitimci öğrencilerine nasıl faydalı olmalı? Ne yapmalı?  Nasıl yapmalı? Neden yapmalı?

           Nedir bir eğitimci vasfına sahip olmak? Gelin bu cevaplar üzerine yoğunlaşaım.

 • Mesleki donanıma Sahip olmalı
 • Gelişime açık olmalı
 • Esnek olmalı  
 • İletişim becerilerine sahip olmalı
 • Empatik dinleyebilmeli
 • Çok yönlü olmalı
 • Yaşadığı Toplumun değerlerini iyi bilmeli.
 • Cesur olmalı
 • Kucaklayıcı olmalı                                                                                                                                                      

GELİŞİME AÇIK OLMALI!

Gelişim ilerlemek, aksiyon almak değişimin ilk adımıdır diyebiliriz rahatlıkla. Bir eğitimci gelişime açık olmalı böylece mesleki ve sosyal anlamda kendisini güncelleyebilir. Dolayısı ile ancak gelişime açık bir öğretmen değişebilir ve dönüşebilir. Bu yönü ile çocuklarının da gelişim alanını açar hayal ve hedeflerine ulaşmasında onları motive edici rol alabilir ve liderlik yapabilir.

ESNEK OLMALI!

Başarılı bir eğitimci olaylara göre şekil alabilmeli, anda kalıp çözüm üretebilmeli, çocukların durumuna göre günlük akışı planlayabilmeli, sınıf içinde aktivite değişikliğini de yapabilmeli yani esneyebilmeli. Çocuğun problem çözme becerisine ve seçimlerine saygı duymalı. 
İLETİŞİM BECERİLERİNE SAHİP OLMALI!

Bir eğitimci, Öğrencisi ile uyum ve güven ilişkisi oluşturabilmeli. Her bir öğrencisinin tek ve biricik olduğu ve duygunun temel teşkil ettiği bir iletişime ihtiyaçları olduğu ön kabulü ile hareket etmeli.  Öğrencilerinin temsil sistemlerini biliyor olması ve eğitim programını bu tespitlerine göre planlıyor olması çok önemli bir nokta. Böyle olduğunda ancak iletişimde yol alabilir. (Temsil Sistemleri: Kısaca ifade etmek gerekirse 5 duyu organımız ile aldığımız bilgilerin zihinde farklı düzeylerde temsil edilme hali.Şu şekilde isimlendirilebilir  Görsel, İşitsel, Dokunsal, Tatsal, Kokusal.)                                                         
EMPATİK DİNLEYEBİLMELİ

Bir eğitimci, öğrencisini empatik dinleyebilmeli, onun duygusunu anlayabilmeli, duygusunu duyabilmeli, duygu geçişlerini fark edebilmeli. Aynı zamanda duygu tercümanı olmalı ve öğrencinin duygularını kolay ifade edebilmesine imkân sağlamalı.                                                        
ÇOK YÖNLÜ OLMALI 

Bir öğretmen mesleki donanımın yanında sanatın farklı alanlarında müzik, resim, drama oyun gibi konularda da bilgi sahibi olmalı. Dolayısı ile öğrencilerinin farklı alanlarda da zihinsel gelişimlerine destek olabilmeli.                                                          

TOPLUMUN DEĞERLERİNİ İYİ BİLMELİ

Bir eğitimci yaşadığı toplumun değerlerini çok iyi bilmeli ve çocukları o toplumun değerlerine göre yetiştirmiş olmalı. İnsan sevgisi, hayvan sevgisi, yardımseverlik, paylaşımcılık, hoşgörü, özgüven, sabırlı olma, kendisini sevme gibi. 

CESUR OLMALI!

Bir eğitimci zorluklar karşısında pes etmemeli ve yeniliklere açık olmalı. Müfredatın sınırlarını zorlayacak kadar da cesur olmalı. Öğrencilerine özgürce, cesurca ve sınırsızca hayaller kurdurabilmeli ve eylem odaklı yetiştirmeli. Dolayısı ile her biri kendilerine ait başarı formüllerini bulmuş olsunlar.

KUCAKLAYICI OLMALI!

Bir eğitimci öğrencisini tam ve mükemmel görüp onu olduğu gibi kabul etmeli. Onun sınırsız potansiyele sahip olduğu farkındalığı ile hareket etmeli. Biz biliyoruz ki duygu ile verilen her şey kalıcıdır, dolayısı ile sevgi, güler yüzlü, hoşgörülü, anlayışlı, sabırlı ve sakin olmalı. 
Geleceğimiz olan çocukların yetiştirilmesinde emeği geçen tüm eğitimcilerimize teşekkür ederiz. Onlar, geleceği sevgi ve şefkat ile şekillendiren çok özel insanlar. İyiki varlar.
Her zaman sevgi ile kalın. 

KADRİYE BORAK

   

En güncel gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!