Duygusal Zeka

Duygusal Zeka

Duygusal Zeka

 

"Herkes öfkelenir.Bu çok kolay.Ama doğru şeye,doğru miktarda,doğru zamanda,doğru amaçla ve doğru biçimde öfkelenmek zordur." Aristoteles

 

Duygusal Zeka Nedir?

Duygusal zeka( EQ) ,kişilerarası sağlıklı iletişim ve etkileşimi sağlamak ve ilişkileri yönetmek için kendimizin ve diğerlerinin hislerini algılayabilme yetisidir.

Kendimizi ve diğerlerini Motive etmek ve duyguları yönetmenin yanı sıra bu duyguları uygun bir şekilde kullanmaktır.

 

Duygusal Zeka Neden Önemlidir?

Yenilik,değişim ve gelişim odaklı girişimlerin %70'inin kişilerarası ilişki ve sorunlar,yetersiz liderlik,takım çalışması sorunları ve eksikliği, yenilik ve gelişme isteksizlik ve değişime uyum sağlamaktan kaçınma gibi sebeplerle başarısız olduğu görülmüştür.

 

IQ VE EQ ARASINDAKİ FARK

IQ

.İşe girmemize yardımcı olur.

.Anlama ve öğrenme yeteneğini ölçer.

.Gerçekleri kullanarak birini ikna etmeye çalışır.

.Duygulara acıyarak bakar çünkü onları anlamaz.

.Kitabına uygun konuşur.

.Okulda başarıyı sağlar.

 

EQ

.İşte başarılı olmanıza yardımcı olur.

.Duygusal ,mantıksal ve sosyal becerileri kullanabilme becerilerini ölçer.

.Duyguları anlar ve yönetir.

.Uygun ve doğru jestler,kelimeler ve beden dilini kullanarak konuşur.

.Hayatta başarıyı sağlar

 

BEŞ DUYGUSAL ZEKA YETİSİ

1)ÖZFARKINDALIK

2)OTOKONTROL

3)MOTİVASYON

4)EMPATİ

5)SOSYAL BECERİLER

 

BU BEŞ ÖZELLİK;

.Değişime uyum sağlayabilmemizi,

.İnsanlarla etkileşimlerimizin devamlılığını,

.Tüm ilişkilerimizde memnuniyet ve tatmine ulaşabilmemizi,

.Yaşamımızda dengeyi kurabilmemizi sağlar.

 

1)ÖZFARKINDALIK

.Ne hissettiğimizi ve hissedileni bilmek ve Tüm bu hissedilen duyguları karar verme aşamalarında bir kılavuz niteliğinde kullanabilmek;kendimiz hakkında gerçekçi bir değerlendirme yapabilmemize ve sağlam temeller üzerine özgüven geliştirmemizi sağlar.

 

2)OTOKONTROL

.Hislerimizi yönetmenin yanı sıra tepkilerimizi yönetmektir.

.Duygularımızı analiz ederken aynı anda mantığımızı bilinçli kullanmayı gerektirir.

 

Bu özelliklere sahip kişiler;

.Olası yıkıcı duygu ve tepkileri yönetmeyi bilir.

.Dürüst ve erdemli davranışlar sergiler.

.Olası değişimler ve zorluklar sırasında esnek davranır.

 

3)MOTİVASYON

.Motivasyon,bir insanı belirli bir amaç için harekete geçiren güç,bir işi yapmak için içimizde duyduğumuz güçlü istek demektir.

 

Motivasyon İç ve Dış Motivasyon Olarak İkiye Ayrılır:

.İç Motivasyon kişisel faydayı içerir.Kişi bir davranışı dışarıdan alacağı ödül için değil kendisi için yapar.

.Dış motivasyon bir davranış sergilemeye motive olduğumuzda veya ödül alma ya da cezadan sakınmak için bir eyleme tutunarak gerçekleşir.

 

4)EMPATİ

Bir başkasının duygularını,içinde bulunduğu durum veya davranışlarındaki motivasyonu anlamak ve içselleştirmek anlamına gelir.

 

5)SOSYAL BECERİLER

Stres Yönetimi Ve Duygusal Zeka

.Stres,doğru yönetilirse içinde fırsatları barındıran bir kavramdır.

.Duygusal zekası yüksek insanlar stresi yöneterek sorunları fırsata çevirebilirler.

 

"Kardeşim sen düşünceden ibaretsin,

Geriye kalan et ve kemiksin,

Gül düşünür gülistan olursun,

Diken düşünür dikenlik olursun." Mevlana

Kaynak:Saygın Akademi – Oğuz Saygın