Bir haksızlığa uğradığında, İlahi adaletin hesap sormadığını mı düşünüyorsun?

Bir haksızlığa uğradığını ve İlahi adaletin bu duruma sessiz kaldığını mı düşünüyorsun? Taha süresi 129. Ayeti oku

Bu durumda senin ne yapman gerekiyor? Taha Süresi 130. Ayeti oku

Kur'an da açık ve net cevaplar var ama biz bu değerli kitabı kurtuluşa ermek için değil, sevap kazanmak için okuyoruz. Niyet ediyorum Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV) Kur'an ı okurken neyi idrak ettiyse, aynısı bize de nasip olsun İnşallah. Allah'ım ilmimizi artırmanı niyet ediyoruz. Ben ve sevdiklerim sana emanetiz. Bizlere her iki cihanda ve ötesinde sevdiğin kullardan eyle. Cuma'nız mübarek olsun

Taha 129 ayet için 41 farklı kişinin mealini paylaşıyoruz

1 - İmam İskender Ali Mihr: Ve eğer Rabbinden, daha önce (söylenmiş) bir kelime (söz) ve belirlenmiş bir müddet olmasaydı, (onlara) mutlaka bir (ceza) lâzımgelirdi.

2 - Diyanet İşleri: Rabbin tarafından daha önce söylenmiş bir hüküm ve belirlenmiş bir süre olmasaydı, onlar da hemen cezalandırılırlardı.

3 - Abdul Metin Saruhan: Eğer Rab’binden, daha önce sadır olmuş bir söz ve tayin edilmiş bir vade olmasaydı, (ceza onlar için de dünyada) kaçınılmaz olurdu.

4 - Abdulbaki Gölpınarlı: Rabbinin söylenmiş bir sözü, takdîr edilmiş bir hükmü olmasaydı ve o hükmün muayyen bir zamânı bulunmasaydı onlara da azap gelip çetıverirdi.

5 - Abdullah Parlıyan: Rabbinin her günahkar topluma ve şahıslara tevbe için tanınan belirli süre konusunda, önceden verilmiş bir kararı olmasaydı, günah işleyenlerin derhal cezalandırılması, kaçınılmaz olurdu.

6 - Adem Uğur: Eğer Rabbinden, daha önce sâdır olmuş bir söz ve tayin edilmiş bir vâde olmasaydı, (ceza onlar için de dünyada) kaçınılmaz olurdu.

7 - Ahmed Hulusi: Eğer Rabbinden, önceden verilmiş bir hüküm ve tayin edilmiş bir ömür olmasaydı, azap (vefat derhâl) kaçınılmaz olurdu!

8 - Ahmet Tekin: Eğer insanların sorumlu tutularak muhakeme edileceği, mükâfata nâil olanla cezaya müstehak olanların hükümlerinin kesinleşeceği ile ilgili, rahmeti gazabına baskın olan Rabbinin koyduğu bir düzen, tayin ettiği bir süre olmasaydı, onların hemen cezalandırılmaları kaçınılmaz olurdu.

9 - Ahmet Varol: Rabbin tarafından önceden geçmiş bir söz ve belirlenmiş bir ecel olmasaydı şüphesiz (azap) kaçınılmaz olurdu.

10 - Ali Bulaç: Eğer Rabbinden geçmiş bir söz ve adı konulmuş (belirlenmiş) bir süre (ecel) olmasaydı muhakkak (yıkım azabı) kaçınılmaz olurdu.

11 - Ali Fikri Yavuz: Eğer (azabın geciktirilmesine dair) Rabbinden bir hüküm geçmiş olmasaydı, elbette onlara (diğer kavimlere olduğu gibi), azab lazım gelirdi; fakat (onlar için) tayin edilmiş bir vakit var.

12 - Ali Ünal: Eğer Rabbin tarafından insan ve toplumların hayatı için daha önce verilmiş bir hüküm ve tayin buyurulmuş bir vâde olmasaydı, elbette hak ettikleri azap onları çoktan yakalamış olurdu.

13 - Bayraktar Bayraklı: Eğer Rabbin tarafından önceden verilmiş bir söz ve belirlenmiş bir süre olmasaydı, onlar dünyada da kesinlikle azap görürlerdi.

14 - Bekir Sadak: Eger Rabbinin verilmis bir sozu ve tayin ettigi bir sure olmasaydi, hemen azaba ugrarlardi.

15 - Celal Yıldırım: Eğer Rabbinden bir söz ve belirlenmiş bir va'de geçmemiş olsaydı, elbette (azâb onlara) gerekli olurdu.

16 - Cemal Külünkoğlu: Eğer Rabbinin daha önce verilmiş bir hükmü ve belirlenmiş bir vadesi olmasaydı yok edilmeleri kaçınılmaz olurdu.

17 - Diyanet İşleri (eski): Eğer Rabbinin verilmiş bir sözü ve tayin ettiği bir süre olmasaydı, hemen azaba uğrarlardı.

18 - Diyanet Vakfi: Eğer Rabbinden, daha önce sâdır olmuş bir söz ve tayin edilmiş bir vâde olmasaydı, (ceza onlar için de dünyada) kaçınılmaz olurdu.

19 - Edip Yüksel: Rabbinin verilmiş bir sözü ve önceden belirlediği plan olmasaydı bunların da icabına hemen bakılırdı.

20 - Elmalılı Hamdi Yazır: Rabbından bir kelime sebketmiş olmasa idi her halde azâb lizam olurdu fakat müsemmâ bir ecel var

21 - Elmalılı (sadeleştirilmiş): Eğer Rabbin tarafından önceden vermiş bir söz olmasaydı, mutlaka azap derhal yapışırdı; fakat belirlenmiş bir süre var.

22 - Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2): Eğer Rabbinin verdiği bir hüküm ve tayin ettiği bir süre olmasaydı, hemen azaba uğrarlardı.

23 - Gültekin Onan: Eğer rabbinden geçmiş bir söz ve adı konulmuş bir ecel olmasaydı muhakkak (yıkım azabı) kaçınılmaz olurdu.

24 - Harun Yıldırım: Eğer Rabbinden, daha önce sâdır olmuş bir söz ve tayin edilmiş bir vâde olmasaydı, (ceza onlar için de dünyada) kaçınılmaz olurdu.

25 - Hasan Basri Çantay: Eğer Rabbinden geçmiş bir söz ve ta'yin edilmiş bir va'de olmasaydı her halde (onlara da azâb) gelib yapışırdı.

26 - Hayrat Neşriyat: Eğer Rabbin tarafından önceden verilmiş bir söz (bir hüküm) ve ta'yîn edilmiş bir ecel (kıyâmet vakti) olmasaydı, (bunlara da azab) elbette (hemen) lâzım olurdu.

27 - İbni Kesir: Şayet Rabbının verilmiş bir sözü ve tayin ettiği bir vakit olmasaydı; hemen azaba uğrarlardı.

28 - İlyas Yorulmaz: Rabbinin daha önceden verilmiş kararı olmasaydı, belirli süre olmasına rağmen, hata yapanlar, hemen cezasını görürdü.

29 - Kadri Çelik: Eğer Rabbinden geçmiş bir söz ve adı konulmuş (belirlenmiş) bir süre (ecel) olmasaydı, kuşkusuz (yıkım azabı) kaçınılmaz olurdu.

30 - Muhammed Esed: Rabbinin (her günahkara tevbe için tanınan) belirli süre konusunda önceden verilmiş bir kararı olmasaydı, (günah işleyenlerin derhal cezalandırılması) kaçınılmaz olurdu.

31 - Mustafa İslamoğlu: Ve eğer Rabbin tarafından -belirli bir süreye kadar (fırsat tanınacağına) dair- başlangıçta konulmuş bir yasa olmasaydı, (günahkarları) hemen cezalandırmak kaçınılmaz olurdu.

32 - Ömer Nasuhi Bilmen: Ve eğer Rabbinden sabk etmiş bir kelime ve tayin edilmiş bir müddet olmasa idi elbette büyük bir azap lâzım olurdu.

33 - Ömer Öngüt: Eğer Rabbinin daha önce verilmiş bir sözü ve tayin ettiği bir süre olmasaydı, hemen azaba uğrarlardı.

34 - Şaban Piriş: Eğer, Rabbinden verilmiş bir söz ve belirlenmiş bir süre olmasaydı, hemen yakalarına yapışılırdı.

35 - Sadık Türkmen: Eğer rabbinden söylenmiş bir söz ve belirlenmiş bir süre olmasaydı, hemen yaptıklarının karşılığını görürlerdi.

36 - Seyyid Kutub: Eğer Rabb'inin daha önce verilmiş bir hükmü ve belirlenmiş bir vadesi olmasaydı yok edilmeleri kaçınılmaz olurdu.

37 - Suat Yıldırım: Eğer Rabbin tarafından daha önce verilmiş bir söz ve tayin edilmiş bir vâde olmasaydı, azap onlara çoktan gelmiş olurdu!

38 - Süleyman Ateş: Eğer Rabbin tarafından söylenmiş bir söz ve belirtilmiş bir süre olmasaydı. (bunların da hemen helâk edilmeleri) gerekli olurdu.

39 - Tefhim-ul Kuran: Eğer Rabbinden geçmiş bir söz ve adı konulmuş (belirlenmiş) bir süre (ecel) olmasaydı kuşkusuz (yıkım azabı) kaçınılmaz olurdu.

40 - Ümit Şimşek: Eğer Rabbin tarafından verilmiş bir söz ve belirlenmiş bir ecel olmasaydı, azap hemen yakalarına yapışıverirdi.

41 - Yaşar Nuri Öztürk: Eğer Rabbin tarafından daha önce söylenmiş bir söz, belirlenmiş bir süre olmasaydı, bunlar için de helâk kaçınılmaz olurdu.

----------------------------------------------------------------------

Taha süresi 130. Ayet için 41 farklı kişinin mealini paylaşıyoruz

1 - İmam İskender Ali Mihr: O halde söylenen şeylere sabret! Ve Rabbini, güneşin tulûundan (doğuşundan) önce, güneşin gurubundan (batışından) önce ve gecenin bir kısmında hamd ile tesbih et. Ve gündüz boyunca da tesbih et. Umulur ki böylece rızaya ulaşırsın.

2 - Diyanet İşleri: O hâlde, onların söylediklerine sabret ve güneşin doğuşundan ve batışından önce Rabbini hamd ile tespih et. Gece vakitlerinde ve gündüzün uçlarında da tespih et ki hoşnut olasın.

3 - Abdul Metin Saruhan: (Rasul’um) Sen onların söylediklerine sabret. Güneşin doğmasından önce de batmasından önce de Rab’bini övgü ile tesbih et. Gecenin bir kısım saatleri ile gündüzün etrafında (iki ucunda) da tesbih et ki, sen, Allah’tan hoşnut olasın.

4 - Abdulbaki Gölpınarlı: Söyledikleri sözlere sabret ve Rabbini, hamd ederek gün doğmadan ve batmadan önce ve gecenin bir kısmıyle gün ortasında noksan sıfatlardan tenzîh et de rızâsına mazhar ol.

5 - Abdullah Parlıyan: Bunun içindir ki, Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenler ne derlerse desinler göğüs ger ve dayanıklı davran, gevşeklik gösterme. Güneşin doğmasından ve batmasından önce, Rabbinin sınırsız kudret ve yüceliğini, tüm eksiksiz övgüleriyle an ve gecenin bazı saatlerinde ve gündüzün belli vakitlerinde yine, Rabbinin kudret ve yüceliğini an yani ibadet et ki hoşnutluğa, esenliğe erişesin.

6 - Adem Uğur: (Resûlüm!) Sen, onların söylediklerine sabret. Güneşin doğmasından önce de batmasından önce de Rabbini övgü ile tesbih et; gecenin bir kısım saatleri ile gündüzün etrafında (iki ucunda) da tesbih et ki, sen, Allah'tan hoşnut olasın, (Allah da senden!).

7 - Ahmed Hulusi: Onların dediklerine sabret. . . Güneş'in doğuşundan önce de, batışından önce de Rabbinin Hamdi olarak (sende Hamd'i açığa çıkaranı hissederek) tespih et! Gecenin bir kısmında (yatsı) ve gündüzün ortasında (öğle) da tespih et (hakikatinin yaşanması işlevini açığa çıkararak) ki; rıza (seyir) hâlini yaşayasın.

8 - Ahmet Tekin: O halde, onların söyledikleri mantıksız, çirkin, incitici sözlere sabrederek mücadeleye devam et. Güneşin doğmasından önce ve batmasından önce Rabbini hamd ile tesbih et. Gecenin bir kısım vakitlerinde, ilerleyen saatlerinde ve gündüzün etrafında, iki ucunda da tesbih et ki, Allah katında hoşuna giden şeylere kavuşmana vesile olsun.

9 - Ahmet Varol: Sen onların dediklerine sabret ve güneşin doğmasından önce ve batmasından önce Rabbini hamd ile tesbih et. Gecenin bazı saatlerinde ve gündüzün taraflarında da tesbih et. Umulur ki hoşnut olursun.

10 - Ali Bulaç: Şu halde onların söylediklerine karşı sabırlı ol, güneşin doğuşundan ve batışından önce Rabbini hamd ile tesbih et (yücelt). Gecenin bir bölümünde ve gündüzün uçlarında da tesbihte bulun ki hoşnut olabilesin.

11 - Ali Fikri Yavuz: O halde, dediklerine (küfür ve tekziblerine) sabret. (Bu hüküm, Kıtal = Seyf ayeti ile nesh edilmiştir.) Hem güneşin doğmasından evvel, hem batmasından evvel Rabbini hamd ile tesbih et (sabah ve ikindi namazını kıl). Gecenin bir kısım vakitlerinde (akşam ve yatsı saatlerinde) ve gündüzün etrafında (öğle vaktinde) de tesbih et (namaz kıl) ki, Allah’ın rızasına eresin.

12 - Ali Ünal: (Rasûlüm), şu halde onların söylediklerine sabret ve güneşin doğmasından ve batmasından önce Rabbini hamd ile tesbih et (namaz kıl). Gecenin bazı vakitlerinde ve yine gündüzün de bazı saatlerinde tesbihte bulun. Umulur ki Allah’ın rızasına erer, O’ nun senin hakkındaki her türlü tasarrufunu gönül rahatlığıyla karşılarsın.

13 - Bayraktar Bayraklı: Onların söylediklerine sabret! Güneşin doğmasından ve batmasından önce Rabbini övgü ile tesbih et/namaz kıl! Gece saatlerinde de O'nu övgü ile tesbih et/namaz kıl! Gündüzün belli vakitlerinde buna devam et ki mutlu olasın!

14 - Bekir Sadak: Onlarin dediklerine sabret; gunesin dogmasindan ve batmasindan once Rabbini hamd ile tesbih et; gece saatlerinde ve gunduzleri de tesbih et ki Rabbinin rizasina eresin.

15 - Celal Yıldırım: Onların dediklerine karşı sabret. Güneşin doğmasından ve batmasından önce Rabbını hamd ile tesbîh et; gece saatlerinde ve gündüzün etrafında da O'nu tesbîh et ki ilâhî hoşnutluğa eresin.

16 - Cemal Külünkoğlu: (Ey Resulüm!) O hâlde, onların söylediklerine sabret ve güneşin doğuşundan ve batışından önce Rabbini övgüyle tespih et. Gece vakitlerinde ve gündüzün uçlarında da tespih et ki ilahi hoşnutluğa, esenliğe eresin.

17 - Diyanet İşleri (eski): Onların dediklerine sabret; güneşin doğmasından ve batmasından önce Rabbini hamd ile tesbih et; gece saatlerinde ve gündüzleri de tesbih et ki Rabbinin rızasına eresin.

18 - Diyanet Vakfi: (Resûlüm!) Sen, onların söylediklerine sabret. Güneşin doğmasından önce de batmasından önce de Rabbini övgü ile tesbih et; gecenin bir kısım saatleri ile gündüzün etrafında (iki ucunda) da tesbih et ki, hoşnutluğa eresin.

19 - Edip Yüksel: Sözlerine karşı dayanıklı ol, güneşin doğumundan ve batımından önce Rabbini yücelterek an. Geceleyin ve günün her iki ucunda da an ki mutlu olabilesin.

20 - Elmalılı Hamdi Yazır: O halde dediklerine sabret de rabbına hamdile tesbih eyle; güneş doğmadan evvel, gece saatlerinde de tesbih et gündüzün etrafında da, ki rızaya irebilesin

21 - Elmalılı (sadeleştirilmiş): O halde onların dediklerine sabret, güneşin doğmasından önce ve batmasından önce Rabbini hamd ile tesbih et. Gece saatlerinde de gündüzün uçlarında da tesbih et ki, hoşnutluğa eresin.

22 - Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2): O halde, dediklerine sabret; güneşin doğmasından önce ve batmasından önce Rabbini hamd ile tesbih et. Gecenin bir kısım vakitlerinde ve gündüzün etrafında da tesbih et ki hoşnudluğa eresin.

23 - Gültekin Onan: Şu halde onların söylediklerine karşı sabırlı ol, güneşin doğuşundan ve batışından önce rabbini hamd ile tesbih et (yücelt). Gecenin bir bölümünde ve gündüzün uçlarında da tesbihte bulun ki hoşnut olabilesin.

24 - Harun Yıldırım: (Resûlüm!) Sen, onların söylediklerine sabret. Güneşin doğmasından önce de batmasından önce de Rabbini övgü ile tesbih et; gecenin bir kısım saatleri ile gündüzün etrafında (iki ucunda) da tesbih et ki, sen, Allah'tan hoşnut olasın, (Allah da senden!).

25 - Hasan Basri Çantay: O halde sen, onlar ne derlerse, sabret. Güneşin doğmasından evvel de, batmasından evvel de Rabbini hamd ile tesbîh et. Gecenin bir kısım saatlerinde ve gündüzün etrafında dahi tesbîh et ki rızâ (yi ilâhiye eresin.

26 - Hayrat Neşriyat: (Habîbim, yâ Muhammed!) Artık (onların) söylediklerine sabret; güneşin doğmasından önce (sabah namazını) ve batmasından önce (ikindi namazını kılarak)Rabbini hamd ile tesbîh et! Gecenin bir kısım saatlerinde ise (akşam ve yatsı namazını) ve gündüzün etrâfında (öğle namazını kılarak) tesbîh et ki (sana verilecek sevâb ile) hoşnûd olasın!

27 - İbni Kesir: Onların söylediklerine sabret ve güneşin doğmasından önce de, batmasından önce de Rabbını hamd ile tesbih et. Gece saatlarında ve gündüzleri de tesbih et ki, Rabbının rızasına eresin.

28 - İlyas Yorulmaz: Sen onların söylediklerine sabret. Rabbinin yüceliğini överek, güneşin doğmasından önce, güneşin batmasından önce ve gecenin bazı saatlerinde noksan sıfatlardan arındır. Gündüzün etrafında (herhangi bir saatlerinde) de Rabbini yücelt ki, Razı olacağın şeylere (Rabbinin rızasına) kavuşman umulur.

29 - Kadri Çelik: O halde onların söylediklerine karşı sabırlı ol, güneşin doğuşundan önce ve batışından önce Rabbini hamd ile tesbih et. Gecenin bir bölümünde ve gündüzün etrafında (iki ucunda) da tesbihte bulun ki (sana iki âlemde verilenlerden) hoşnut olabilesin.

30 - Muhammed Esed: Bunun içindir ki, (hakkı inkar eden)ler ne derlerse desinler, sabret; ve güneşin doğmasından ve batmasından önce Rabbinin sınırsız kudret ve yüceliğini övgüyle an; ve gecenin bazı saatlerinde ve gündüzün belli vakitlerinde yine Rabbinin kudret ve yüceliğini an ki hoşnutluğa, esenliğe erişesin.

31 - Mustafa İslamoğlu: Öyleyse, artık onların söyleyeceklerine karşı sabırlı ol! Bir de güneşin doğumu ve batımından önce Rabbinin aşkın olan yüce zatını (namaz kılarak) hamd ile an! Yine gecenin bazı saatlerinde ve gündüzün belli zamanlarında (namaz kılarak) O'nun yüce zatını an (ki, O'ndan) razı olduğun belli olsun!

32 - Ömer Nasuhi Bilmen: Artık onların dediklerine sabret ve güneşin doğmasından evvel ve batmasından evvel Rabbine hamd ile tesbihte bulun. Ve gece saatlerinde de tesbih et ve gündüzün etrafında da. Tâ ki sen hoşnut olasın.

33 - Ömer Öngüt: Onların söylediklerine sabret! Güneşin doğmasından önce de batmasından önce de Rabbini hamd ile tesbih et. Gece saatleri ve gündüzleri de tesbih et ki Rabbinin rızâsına eresin.

34 - Şaban Piriş: Söylediklerine sabret, güneş doğmadan önce ve batmadan önce ve gece saatlerinde de Rabbini hamd ederek tesbit et. Gün boyunca da tesbih et ki hoşnutluğa eresin.

35 - Sadık Türkmen: Onlar ne derse desin sen katlan/yoluna devam et/sabırlı ol. Rabbin herşeyi güzel yaptı, sen de ona karşılık (bireysel olarak), (Farz Namazlar öncesi, Nafile [Sünnet] Namaz kılarak) ibadet et; Güneş doğmadan önce (Sabahın Nafilesini/Sünnetini) ve batmadan önce (İkindi Namazı Sünnetini kılarak tesbih et). Gecenin anlarında (Akşam, Yatsı, Teheccüd Sünnet[Nafile]lerini) ve günün bölümlerinde de (Öğle öncesi, sonrası ve Kuşluk vaktinde). Belki (böylece) hoşnut kalırsın/mutlu olursun!

36 - Seyyid Kutub: Ey Muhammed, öyleyse onların söylediklerine sabret. Güneşin doğuşundan ve batışından önce Rabb'ini övgü ile noksanlıklardan tenzih et; gecenin bir bölümü ile gündüzün başlangıcı ile sonunda da O'nu noksanlıklardan tenzih et ki, karşılığında hoşnut olasın.

37 - Suat Yıldırım: O halde onların söylediklerine sabret! Güneşin doğmasından ve batmasından önce Rabbinin yüceliğini ilan et, O’na hamdet! Gecenin bazı vakitlerinde, gündüzün bazı taraflarında da O’na ibadet et ki memnun ve mutlu olasın.

38 - Süleyman Ateş: Onların dediklerine sabret, güneşin doğmasından ve batmasından önce Rabbini överek tesbih et; gece sâ'atlerinden bir kısmında ve gündüzün taraflarında da tesbih et ki memnun olasın!

39 - Tefhim-ul Kuran: Şu halde onların söylediklerine karşı sabırlı ol, güneşin doğuşundan önce ve batışından önce Rabbini hamd ile tesbih et. Gecenin bir bölümünde ve gündüzün uçlarında da tesbihte bulun ki hoşnut olabilesin.

40 - Ümit Şimşek: Onların söylediklerine sabret; güneş doğmadan önce ve batmadan önce Rabbini hamd ile tesbih et. Gecenin bazı saatlerinde ve gündüzün etrafında da tesbih et ki Allah'ın hoşnutluğuna erişesin.

41 - Yaşar Nuri Öztürk: Artık, onların söylediklerine sabret; Güneş'in doğuşundan önce de batışından önce de Rabbini överek tespih et! Gecenin bazı saatleriyle gündüzün iki ucunda da tespih et ki, hoşnutluğa erebilesin.

Yorumlarınızı yazabilir ve sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz

Sevgiyle paylaşın

Yorumlar24 Yorum
hülya saduç

hülya saduç

2019-07-20T18:59:38.000+03:00

Sayın Bülent Gardiyanoğlu bu zamana kadar bir çok eğitim aldım farkındalığımı arttıran eğitimler oldu fakat sizin faydalı olma niyetiniz o kadar çok belliki kendinizden samimi örnekler vererek anlatımlarınız ruhumda zihnimde güzel açılımlara vesile oldu .Bir çok kişi ile paylaştım telefonuna yüklemesi için nefes 21 i .Rabbim sizden ailenizden eşinizden razı olsun inş.

hülya saduç

hülya saduç

2019-07-20T18:59:37.000+03:00

Sayın Bülent Gardiyanoğlu bu zamana kadar bir çok eğitim aldım farkındalığımı arttıran eğitimler oldu fakat sizin faydalı olma niyetiniz o kadar çok belliki kendinizden samimi örnekler vererek anlatımlarınız ruhumda zihnimde güzel açılımlara vesile oldu .Bir çok kişi ile paylaştım telefonuna yüklemesi için nefes 21 i .Rabbim sizden ailenizden eşinizden razı olsun inş.

hülya saduç

hülya saduç

2019-07-20T18:59:36.000+03:00

Sayın Bülent Gardiyanoğlu bu zamana kadar bir çok eğitim aldım farkındalığımı arttıran eğitimler oldu fakat sizin faydalı olma niyetiniz o kadar çok belliki kendinizden samimi örnekler vererek anlatımlarınız ruhumda zihnimde güzel açılımlara vesile oldu .Bir çok kişi ile paylaştım telefonuna yüklemesi için nefes 21 i .Rabbim sizden ailenizden eşinizden razı olsun inş.

Nuray Guzelis

Nuray Guzelis

2018-02-04T23:52:30.000+03:00

İlahi adalete inanıyorum çünkü her olayın ardında bizim bilmediğimiz bize mantıklı gelmeyen durumlar var. Kuran’da geçen Hz. Hızır ın yeryüzünde yaptığı şeylere tanık olan kişinin olaylara akıl erdiremeyince Hz Hızır diyorki ben sana benimle gelme yaptıklarımı anlıyamazsın demişdim. Diye cevaplar.Bence ibretlik bir olay.

zeki oruç

zeki oruç

2018-01-19T20:06:51.000+03:00

Allah azze ve Celle Bülent Gardiyanoğlu hocam sizden ebeden ve daimen razı olsun inşaAllahu Rahman

Fatma Yesilkaya

Fatma Yesilkaya

2017-05-02T22:40:54.000+03:00

tesekürler

Mahmut Narman

Mahmut Narman

2017-05-01T19:51:29.000+03:00

Allah razı olsun

Kübra alatas

Kübra alatas

2017-04-07T15:24:23.000+03:00

Allah razı olsun hocam

melek husein

melek husein

2017-04-07T13:05:58.000+03:00

Allah razi olsun hocam.

Mehmet 2017

Mehmet 2017

2017-03-15T16:02:34.000+03:00

B E R H U D A R OL BÜLENT HOCAM ALLAH YOLUNUZU ACIK EYLESIN

semiray sezgin emre

semiray sezgin emre

2017-03-03T12:38:02.000+03:00

harika...

ayten okay

ayten okay

2017-03-03T12:35:00.000+03:00

ALLAH razı olsun...

Fatma Yıldırım

Fatma Yıldırım

2017-03-03T12:32:27.000+03:00

Hayıırlı nurlu cumalar.. Allah razı olsun

Öztürk

Öztürk

2017-03-03T11:41:49.000+03:00

Cumaniz mübarek olsun

nuran filiz

nuran filiz

2017-03-03T11:34:57.000+03:00

Allah razı olsun. cumaniz mubarek olsun hocam. emeğinize yüreginize sağlık

Fatma Konur

Fatma Konur

2017-02-20T18:51:54.000+03:00

41 defa farklı meallerin yazılmasının sebebi nedir

Derya Belli

Derya Belli

2017-02-10T21:53:28.000+03:00

Harika! bir farkındalık Hocam severim seni Rabbimiz razı olsun Sevgiyle...

umit saglicak

umit saglicak

2017-01-30T05:41:39.000+03:00

Bu kadar farklı yorum un bir anlamı olmalı , bence : kendi pusulamız ı bulmamız hedeflendiğinden, böylesi farklılıklar. Seviyorum sizi

Aynur Öksüz

Aynur Öksüz

2016-12-06T16:46:00.000+03:00

anlamı bo de şu o gece dedigi azabın şoddetli oldugu anda da diada ol yoksa gece kalk obadet et degil ha o da ibadetin en güzel anı herkez iyurken enerji saf olut ama acının en yogun oldigunda dua edebilirmosin yani kalbi selim kal diyo yapabilen cennette zaten

Yakup Agirdas

Yakup Agirdas

2016-12-05T11:21:19.000+03:00

Amin. Ve öyle de oldu. Harika bir gün. Ay geceleyin ışık saçar. Şükürler olsun.

Latife okçu

Latife okçu

2016-12-04T03:39:37.000+03:00

Kur'an da açık ve net cevaplar var ama biz bu değerli kitabı kurtuluşa ermek için değil, sevap kazanmak için okuyoruz. Niyet ediyorum Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV) Kur'an ı okurken neyi idrak ettiyse, aynısı bize de nasip olsun İnşallah. Allah'ım ilmimizi artırmanı niyet ediyoruz. Ben ve sevdiklerim sana emanetiz. Bizlere her iki cihanda ve ötesinde sevdiğin kullardan eyle. Cuma'nız mübarek olsun... Niyetinize ve Duanıza amin... Ayetleri buşekilde bizimle paylaşmanız çok hoşuma gitti... Bu saatte sayfanıza bakıp okutturan Rabbime şükür sizede çok teşekkürler ediyorum... niyetinize karşılık şifa oldu çok iyi geldi inşaAllah... Allah ilminizde mahcup etmesin... bizleride sizin ilminizden istifadelendirip küçük çaptada olsa etrafımızdakilere sevgiyle paylaşmayı nasip etsin... ediyorda inşaAllah... Allah yar ve yardımcınız olsun... Sizi dinliyorum... Niyetler hayr olunca akıbetler de hayr oluyor... Ne mutlu size Ne mutlu bize... Hepisinden iyice bir gönüle girmektir... sizi binlerce gönüle ulaştıran mevlaya inanıyorum... saygılarımla...

şeyma

şeyma

2016-12-03T20:14:19.000+03:00

sizi Allah için seviyoruz.Allah da sizi sevsin.

Dilek Demirci

Dilek Demirci

2016-12-03T11:06:51.000+03:00

güzel bilgileriniz için sağolun, Allah razı olsun. Sevgiyle kalın

Gülsen YILMAZ

Gülsen YILMAZ

2016-12-02T10:15:58.000+03:00

Allah razi olsun guzel bilgilerimiz ve ilmimiz artsin sevgiyle kalin

Yorum yapmak için giriş yapınız.

Paylaşım Ligi

NefesAkçe kazanmak için siz de paylaşım ligini inceleyin!

En Yakın Etkinlikler

ICF Onaylı Profesyonel Koçluk Eğitimleri 2019

2019 Yılı ICF Onaylı Profesyonel Koçluk Eğitimlerimiz

Bireysel Seans Almak İstiyorum

Bireysel görüşme talebi için telefon numaramız: 0542 441 8341

Her zaman

Bütüne Hizmet Etme Vaktinizin Geldiğine İnanıyorsanız, Bu Videoyu Mutlaka İzleyin

25 Mayıs 2019
Olumlama Kartları
Farkındalık ve Arınma Kartları

Söylenmiş her söz, su molekülleri üzerinde olumlu ya da olumsuz tesirler bırakmaktadır. "Mucize Şifa" Kitabı

Bir şeyi görememek, o şeyin olmadığı anlamına gelmez! Evrenin İlahi Dili ‘Uyanış’ Kitabı

Danışmanlık

Tümünü Gör

Kitaplar

  • Herşey Hakikati Görmekle Başlar

  • 2 Tam BİR Tek

  • Evrenin İlahi Dili ‘Uyanış’

  • Kadın Olmayı Hatırlamak

E-Bültene Abone Olun

Arkadaşını Davet Et, İndirim Kazan!

Arkadaş Davet Et